“2023’ü en iyi performansla tamamlamayı hedefliyoruz”

Akdeniz İhracat­çı Birlikleri’nin (AKİB) Başkanlar Kurulu toplantısında 1 yıl süre ile görev yapacak Ko­ordinatör Başkan ve Ko­ordinatör Başkan Yardım­cıları belirlendi. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birli­ği (AKAMİB) Yönetim Ku­rulu Başkanı R. Onur Kılı­çer AKİB Koordinatör Baş­kanı seçildi.

1,17 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik

2023’ün tüm dünya için zor geçtiğini, küresel eko­nominin genel gidişatında­ki değişimleri yakından ta­kip ederek yerinde ve za­manında hamlelerle süreci, AKİB ihracat ailesinin lehi­ne döndürmenin gayretin­de olacaklarını, sorumluluk bölgesindeki illerde deprem felaketinin açtığı yaraları sarmaya devam edecekle­rini vurgulayan R. Onur Kı­lıçer şöyle konuştu: “Avru­pa ve ABD pazarlarında de­vam eden parasal sıkılaşma politikaları nedeniyle talep durgunluğunun derinleşti­ği bir dönemden geçiyoruz. Maliyet artışları da küresel arenada rekabetçiliğimi­zi olumsuz etkiliyor. Nisan ayından itibaren sanayide kullanılan doğal gaz ve elekt­riğe yapılan indirimler saye­sinde ihracatçılarımızın eli güçlenecek. Diğer yandan deprem kaynaklı ihracat ka­yıplarını telafi etmek için ihracatçı firmalarımız daya­nışma içinde devletimizin sağladığı desteklerle topar­lanmanın gayretini gösteri­yor” dedi.

AKİB’in nisan ayı ihracat performansını da açıklayan Koordinatör Başkan R.Onur Kılıçer, bu dönemde 1 milyar 176 milyon dolarlık dış satı­ma imza attıklarını bildirdi.

Başkan Kılıçer, “Nisan ayın­da tutar bazında en fazla ih­racatı 361,8 milyon dolar de­ğer ile Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıla­rı Birliğimiz gerçekleştirdi. Demir ve Demir Dışı Metal­ler İhracatçıları Birliğimiz 249,8 milyon dolar değer ile ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamul­leri İhracatçıları Birlimiz yüzde 168,3 milyon dolar de­ğer ile üçüncü sırada yer al­dı. Yine bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği­miz performansını yüzde 10 artırarak 116,8 milyon do­larlık ihracat gerçekleştir­di.

Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları 88,4 milyon dolarlık, Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıla­rı Birliğimiz 82,8 milyon do­larlık, Hazır Giyim ve Kon­feksiyon İhracatçıları Birli­ğimiz 28,6 milyon dolarlık, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Bir­liğimiz 26,8 milyon dolar­lık ihracata imza attı.

Söz konusu dönemde bölge ih­racatımızı ülkelere göre de­ğerlendirdiğimizde en yük­sek rakamlara Irak, İtalya ve Rusya pazarlarında ulaştık. Irak’a 124 milyon dolarlık, İtalya’ya 94 milyon dolarlık ve Rusya’ya 74 milyon dolar­lık ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en yüksek artışları ise Suudi Arabis­tan, Rusya, İtalya, Romanya ve Ukrayna pazarlarında ya­kaladık.”

“Pazarlarımızda kayıplar yaşayabiliriz”

Mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü de bir düşüş yaşayarak ayı yüzde 19’luk azalışla 628 milyon 80 bin dolarlık ihracatla tamamladı. Sektör, bu düşüşe rağmen önceki aya göre Türkiye’nin toplam ihracatından aldığı payı yüzde 3,3’e yükseltti. Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (AKAMİB) nisan ayı ihracatı sektör ihracatına paralel olarak yüzde 23,3 düşüş gösterdi. AKAMİB’den yapılan ihracat tutarı 68 milyon 410 bin dolar olurken, birlik sektör ihracatının yüzde 10’unu üstlendi. Ocak-Nisan döneminde Türkiye geneli mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 4,3’lük azalışla yaklaşık 2,6 milyar dolar olurken, AKAMİB’in ihracatı ise yüzde 16,2’lik düşüşle 274,3 milyon dolar oldu.

Sektörün ihracat rakamlarını değerlendiren AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Kurların da etkisiyle maliyet ile fiyat tutturma arasında sıkıştık. Bu koşullar devam ederse mevcut pazarlarımızda kayıplar yaşamamız muhtemel” dedi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir